laat jezelf zien in een portretfilm

zorg dat je gezien wordt

rolfadvies.nl

humanivity

coaching met zorg

zee-kracht.nl 

flipdikker.nl

4unique.nl

uitvaartutrecht.com

heelhethart.nl

landplan

ikenjijopstellingen.nl

wouterklijn.nl

zo ervaren anderen hun portretfilm

>  deze film is op mijn lijf geschreven,

 succesvol ondernemen

juist door helemaal mezelf te zijn

dit-ben-ik.nu

“ik denk dat het in deze tijd een must is

omdat bijna alles nu

beeldend is

dit is écht je manier van presenteren,

het is sneller, intuïtiever”

liëla.nu

“als ondernemer ben je vaak

met je klanten bezig

ik vind het inspirerender om vanuit mezelf te denken:

wie ben ik?

en dat naar de buitenwereld

te brengen”

klanklichaam.nl

retro-tour, de ervaring is het bewijs

> We zijn erg benieuwd hoe onze films ervaren worden in de praktijk en gaan daarom zo nu en dan op ’retro-tour’.

Een fijn weerzien. En dankzij nuttige feedback worden onze films steeds beter!

mariettepouw.nl

theklavanmiddendorp.nl

hetinzichtenlab.nl

blonkcommunicatie.nl

tele2.nl

energyfound.nl

bel of mail ons!

Om samen te kijken hoe we voor jou een portretfilm gaan maken,
spreken we je graag persoonlijk.

Bel 06 386 11 839 

of mail Info@dit-ik-ben.nu

ons en kom langs!

Je bent van harte welkom!

Landgoed de Horst

(gebouw 7 Vossesteijn)
De horst 1
3971 KR
Driebergen-Rijsenburg

dit-ben-ik.nu